Koster: Marlene van der Walt
Kantoor Nr: 017 634 2081
Selfoon: 0828239827
Kantoor ure: 8:00 – 13:00
e-pos: geref@secunda.co.za

Prediker: Carel Jansen
Selfoon: 082 859 1499
e-pos: carel630@gmail.com

Kontak na 17:00 slegs in noodgeval

Skriba: Henry Buys
Selfoon: 072 596 9822
e-pos: Henry.Buys@SASOL.com